Náš tým

Soukromou rehabilitaci jsem se rozhodla budovat v roce 1993 po přestěhování do Děčína. Provoz zahájen pod mým vedením 1.4.1994. od té doby stále modernizujeme. V roce 1999 jsme otevřeli druhou provozovnu v Jílovém, kterou jsme 2006 přestěhovali do úplně nových prostor v Jílovském zámeckém...
jednatel společnosti od roku 2013 jsem převzal otěže od mamky (Dagmar Toncarové) a snažím se vés firmu nadále ve stejném duchu a naplňovat moto Zdravý pacient, spokojený pacient. Proto se budu vždy snažit, aby všichni pacienti dostávali tu nejlepší péči, jakou jsme schopni jim nabídnout.
Fyzioterapeutka Lenka je dlouholetým zkušeným zaměstnancem Rehabilitace Kateřina. Specializace: manuální techniky měkkých tkání a kloubů, absolventka kurzu MTC, Kraniosakrální terapie
Fyzioterapeutka Specializace na manuální lymfodrenáž
Fyzioterapeutka Lenka působí v naší firmě od jejího založení v roce 1994. Absolventka kurzů: Vyšetřovací metody a terapie měkkých tkání, mobilizační techniky dle Lewita, ACT-Brunkow, MTC koncept, Hiporehabilitace.
Jiřka vás vždy přivítá s úsměvem na provozovně v Děčíně.
Recepční vždy usměvavá členka týmu Rehabilitace Kateřina, Děčín